Nyitólap  ::  Hórusz története  ::  Bemutatkozás  ::  Az ezoterika alapfogalmai  ::  Akasha krónika  ::  Kártyajóslás  ::  A Numerológia alapjai  ::  Sorselemzés  ::  Asztronumerológia  ::  Szeretetösztön és szexualitás  ::  Karma

Szerelmi kötésről  ::  A boldogsághormon hatása  ::  Lelki tanácsok  ::  Lelkünk titkai  ::  Átok és rontáslevétel  ::  Szellemlények  ::  Megszálló szellemek  ::  Szellemlények osztályai  ::  A jin - jang elmélet  ::  Elérhetőség

Hórusz Jósda

 

Vízöntőkor Számmisztikája Tanfolyam

 

Vízöntőkor Számmisztikája haladó tanfolyam tematikája

Vízöntőkor Számmisztikája

A számok nagyobb jelentéssel bírnak, mint pusztán a mennyiség számlálása, a számok fontos információkat hordoznak, minden szám egy - egy külön „lény”, és minden számnak más és más a hatása. A számmisztika és a Numerológia a születési és névszámok számok alapján képes, egy önmagáról szóló részletes leírást tartani az adott személy elé - melyben megismertet bennünket az adott személy jellemével, ismert és rejtett (ezek aktív és passzív képességek) képességeivel, hozott feladataival és betegség hajlamaival - és ezzel megkönnyíti az életben való boldogulást. Az emberiség történelmében több számmisztika létezett, így volt hindu, kínai, egyiptomi, görög, zsidó és kelta is - valamint a korunkban aktuális Vízöntőkor Számmisztikája.

Mit érhet el azzal, ha megtanulja a vízöntőkor számmisztikáját?

A számait, illetve azok jelentését elemezve, ki - ki mélyreható képet kaphat önmagról - szellemi, lelki és testi irányultságáról, aktív és rejtett képességeiről, valamint betegséghajlamairól. Mindezek mellett megismerheti spirituális érésnek időpontját is, mely egyben a sorsszáma is - /a sorsszám nem más mint a megírt sors - a személy által születéskor tervezett életút - előrejelzése, melyen az adott személy szabad akarata szerint változtathat - a sors, vagyis az életút pedig nem más, mint a kötelező feladatatok és a szabad akarat egyvelege/. Az elemzés segítségével megtudhatja melyek a kötelező feladatai, és ezek végzése mellett tudása és képességei függvényében, szabad akarata szerint változtathat az életén. Vagyis a vízöntőkor számmisztikája az összefüggések felismerése által utat mutat az életben, megmutatja, hogy mire született és a problémás élethelyzetekben azt is, hogy merre induljon. Tehát az elemzésből kapott információk segítségével megismeri és elfogadja önmagát, valamint a környezetét, és a jelen élethelyzetét. Így könnyebben megoldhatja sors-, és karmikus feladatait, és mindezek mellett szabad akarata és képességei szerint fejlődhet is. Ne feledje, hogy - az őszinte önismeret, illetve képességeire és gondolkodására való reális rálátás az alapfeltétele mindenféle belső változtatásnak! Aztán az elméleti tudás birtokában már a családját, szeretteit, barátait, illetve azok sorsát is sikeresen elemezheti. Mindezek után ha már elég gyakorlatot szerzett, akkor a kívülálló személyek elemzésével is jól fog boldogulni.

Honnan ered a vízöntőkor számmisztikája?

Mint már írtam, az emberiség történelmében több számmisztika létezett, így volt hindu, kínai, egyiptomi, görög, zsidó és kelta számmisztika is, ezekből alakult ki korunk legaktuálisabb sorselemzési módszere a múlt században - ez a Vízöntőkor Számmisztikája - mely egy 6 elemes vázat használó Sorselemzési módszer. A kialakulás akképpen ment végbe, hogy az évezredeken át médiumokon keresztül részletekben a földre jövő információkat, egy svájci médium - Fritz Guggisberg (1918 - 1985) - összefoglalta, ugyanis felismerte, hogy a többezer-éves számmisztikai módszerek már nem felelnek meg az állandóan fejlődő vízöntőkornak. Munkájában fontos szerepet kapott, hogy a számok segítségével ne csak a tudatban megtalálható személyiségvonásokat, hanem a tudat mélyén lévő, rejtett vagy blokkolt képességeket, betegséghajlamokat, egyéni, családi és a társadalmi feladatokat is feltárhassuk.

A Vízöntőkor egy Új kor kezdete, mely a változás kora, mert a vízöntő lerázza magáról a régi struktúrák nyűgét, és folyvást új megoldásokat keres, így, ahogy a világ arca, úgy az általunk viselt álarcok is folyton átalakulnak, a Vízöntőkor pedig e változás és változtatás soha nem tapasztalt, izgalmas lehetőségét kínálja nekünk. Napjainkban az ember olyan önismereti eszközöket birtokol, melyek az eddigi évszázadok során soha nem álltak rendelkezésére és mindez lehetővé teszi, hogy a felismerések és tudatos erőfeszítések nyomán átalakítsuk viselkedési mintáinkat, eldobjuk játszmáinkat, s újra írjuk életünk forgatókönyvét. Az Új kor világképe, melyben az ősi és vadonatúj is egybeforr, a bennünk megnyilvánuló asztrológiai karakterek negatív, önsorsrontó vetületétől is segít megszabadulni. A Halak szimbóluma után, a Vízöntőkorban az ember már a valódi emberrel - azaz önmagával találkozhat. Bárhogyan is alakuljanak a dolgok nyugtalan és rohanó korunkban, mindig  szükségünk lesz arra, hogy szembenézünk önmagunkkal - mindezt lehetővé teszi a Vízöntőkor Számmisztikája. Ez egy teljességre törekvő módszer, mely számhoroszkóp és Numerológia is egyben, ebben benne van az atlantiszi, az óegyiptomi, és a héber kabbala hatása is, egységben figyeli a szellem, a lélek és a test összefüggéseit, így megfelel az Új kor energiáinak és tudatossági szintjének.

A módszer megmutatja, hogy teremtő gondolataink hogyan hatnak ki az érzelmeinkre, valamint azt is, hogy gondolataink és érzelmeink hogyan befolyásolják az egészségi állapotunkat. Elemzéskor a szellemi szintről vett információkból (Szellemkép) indulunk ki, és így haladunk a lélek - az érzések (Lélekkép) területein át a fizikai testet (Testkép) érintő feladatokhoz. Amint azt az asztrológiában és jósláskor is látjuk, az embereket általában az érdekli, hogy mi történik - mi történhet MAJD, azaz a jövőben milyen erők hatnak rájuk és mi történik velük. Ám ahhoz, hogy sorsára hatni tudjon először azokat a lehetőségeket, és képességeket kell az embernek önmagában tudatosítani és elfogadni, melyeket születésekor a jelen életére hozott! Mindez azért jó és azért van rá szükség, hogy ne állítsunk magunk elé felesleges (el nem érhető) jelen és jövőbeli célokat, melyeknek a nem teljesülése (teljesíthetetlensége) a boldogtalanság, a depresszió, illetve a neurózisok melegágya.

Múlt, jelen és jövő:

A Vízöntőkor Számmisztikájának elemzési módszerével egy kicsit a múltba és a jövőbe is beletekinthetünk, így, megtudhatjuk, hogy az adott időben milyen erők és feladatok hatás alatt állunk, és a vizsgált időben mely szám jelképezi az Én területemet, az Én témámat, azaz mindazt ami rám vonatkozik. Nincs jó vagy rossz szám, viszont vannak olyan számok, (életterületek) ahol többet kell dolgozni, hogy a kibontakozáshoz - a célhoz érjünk. Elemzéskor kiszámoljuk, melyek azok a erők, (képességek) amiket születéskor késszen (aktív számok) hoztunk magunkkal, azaz mely területeken vannak aktív erősségeink. Illetve azt is, hogy mely területeken vannak passzív, un. nyugvó erősségeink - melyek aktívvá tételéért általában kevesebbet, kell dolgoznunk, majd azt is, hogy egy esetleges kiegyensúlyozatlanság esetén, melyek területeket javasolt aktívvá tenni. Az un. kidolgozatlan területek azok, melyeket kiegyensúlyozottságunk vagy az életben való jobb érvényesülés érdekében kidolgozhatunk. Megtudhatjuk, azt is, hogy melyek azok a hajtóerők, amik folyton előre küldenek az utunkon, és azt is, hogy melyek azok az életterületek, ahol fontos feladatunk van, és késztetéseink egymásnak látszólag ellentmondva feszültségeket okoznak.

A Vízöntőkor Számmisztikája részletesen megmutatja azt is, hogy jelenlegi életünkre milyen kötelező feladatokat hoztunk magunkkal - önmagunk, a család és a társadalom felé, továbbá azt is, hogy mi volt lelkünk kívánsága a leszületésünk előtt, vagyis, azt, hogy kötelező feladatainktól függetlenül, mit szeretnénk elérni ebben az életben. De megtudjuk azt is, hogy feladataink teljesítése közben melyek erők segítenek bennünket. Több személy összképét összevetve pedig megtudhatjuk, kik azok a lelkek akik már előző életükben is találkoztak, de most is elvégzendő feladatuk - feladataik vannak együtt és/vagy egymással. De megtudhatjuk, azt is, hogy melyek a személyes segítő számaink (erőink) - ezek olyan számok, amiket szükség esetén "fel lehet hívni"- (a segítségül hívás akképpen történik, hogy az ember elképzeli, vagy lerajzolja a segítő számát, mely egy olyan szimbólum amivel a segítő erőt előhívja). Egyébként, minden szám egy külön lény, mely más és más erőt, illetve tulajdonságot képvisel, rezgéssel és energiákkal összefüggésben - ezért, ha megtetszik egy szám, azt ki kell rajzolni és a falra, valamint az igazolványtartóba (pénztárcába) lehet tenni. Természetesen mindezek előtt nem árt utána nézni a szám erőinek és hatásának, továbbá annak, hogy az adott szám harmonizál e a mi erőinkkel - ugyanis vannak számok melyek nem kívánatos erőket is előhoznak - felszabadítanak!

Hogyan dolgozunk a Vízöntőkor Számmisztikájának módszerével?

A születési dátum alapján először kiszámoljuk a szellemkép, a lélekkép és a testkép ábráját, majd a potenciálnégyszöget és az összképet, végül pedig az életfa ábráján bejelöljük a jelen életünkben bejárandó utunkat - utjainkat. A kapott számokat kielemezve, mély és őszinte önismeretre tehetünk szert, mely alapján megismerjük képességeinket, lehetőségeinket és erősségeinket - szellem - lélek és test összefüggésében. Mindezek mellett megtudjuk, hogy születésünkkor mely feladatokat hoztunk a jelen életre, továbbá megismerjük segítő erőinket is. Az elemzés megmutatja, hogy egyes részeink (szellem - lélek és fizikai test) hogyan hatnak egymásra, vagyis azt, hogy gondolataink miként hatnak a lelkünkre, az érzelmeinkre, majd azt is, hogy gondolataink és érzelmeink miként hatnak a testünkre és a fizikai világ feladataira. Megtudjuk azt is, hogy lelkileg, érzelmileg hogyan viszonyulunk a szellemi témákhoz és saját belső világunkhoz, valamint a külső fizikai világhoz. Továbbá megtudjuk azt, hogy melyek az érzékenyebb testpontjaink, vagyis mely testrészekhez kapcsolódó érzelmi, gondolati területekre kell jobban figyelnünk ahhoz, hogy megőrizhessük egészségünket. Valamint megismerjük testünk energiaáramlását, felhívva a figyelmet arra, hogy milyen lelki és szellemi témák, területek feladatai kapnak hangsúlyosabb teret a jelenlegi életünkben. Megtudjuk azt is, hogy munkánk és feladataink végzése, valamint az életünk élése során az előtérben, vagy a háttérben munkálkodó típusú emberek közé tartozunk e. Végül, ha kívánjuk megtudhatjuk belőle egy-egy naptári évre lebontva is a lényegesebb szellemi - lelki - fizikai feladatainkat.

Hórusz Jósda - Sámuel jós - Tel: + 36-20-942-7238 - E mail: bejelentkezes@horusz-josda.hu

Vízöntőkor Számmisztikája Alaptanfolyam

Az alaptanfolyam minimum 2 fő jelentkezése esetén indul.

Időpontok: kedd - szerda - 9:00 - 17:30 - vagy hétvégén - 2 szombat

A hétvégi oktatás időpontja: szombat - 9:00 - 17:30

A tanfolyamhoz könyvet is adok, a tanfolyam díjáról levélben vagy telefon érdeklődhet.

Az alaptanfolyam tematikája:

 Jelentkezés alaptanfolyamra


Sorselemzés minta megtekintéséhez kattintson ide!

Ajánlom

 Elérhetőség:

1181 Budapest, Havanna u.

vissza az előző lapra

Bejelentkezés: +36-20-942-7238 - E mail

   Kérdezne a tanfolyamról?

 -kattintson ide

<< tovább >>