Nyitólap  ::  Hórusz története  ::  Bemutatkozás  ::  Az ezoterika alapfogalmai  ::  Akasha krónika  ::  Kártyajóslás  ::  Asztronumerológia  ::  A Numerológia alapjai  ::  Sorselemzés  ::  Kapcsolat elemzés  ::  Szeretetösztön és szex  ::  Karma

Szerelmi kötésről  ::  A boldogsághormon hatása  ::  Lelki tanácsok  ::  Gyógyítás  ::  Lelkünk titkai  ::  Átok és rontáslevétel  ::  Szellemlények  ::  Megszálló szellemek  ::  Szellemlények osztályai  ::  A jin - jang elmélet  ::  Elérhetőség

Hórusz Jósda

 

Szellemlények - Démonok és Megszállók elküldése - Garanciával

Szellemekről és ártó erőkről:

A földön rekedt, vagy tudatosan itt tartózkodó szellemlények egyes osztályainak sokszor csak az célja, hogy energiát szerezzenek a földi tartózkodásukhoz.

Mivel a földön (élő, létező) fizikai test nélkül nem lehet energiát felvenni, ezért azt az itt tartózkodó szellemek az élőktől "szerzik" be (szívják el) azt,

A lakásban - vagy az adott helyen tanyázó szellemek az ott tartózkodók energiájából - életerejéből "táplálkoznak", azaz abból élnek - ha a terület nem lakott, akkor ki - ki ruccannak energiát felvenni.

Ők áltálában az életerőt szívják el, és a megszállott gondolatait zavarják össze, illetve legyengítik - kimerítik, sokszor meg is betegítik, és utána "továbbállnak", ők a csatlakozó, avagy semleges szellemek.

A tisztátlan szellemek célja - a semlegesekével ellentétben - már az egyén befolyásolása és bűnös, vagy sötét tettekre való rábírása, felhasználása.

Kopogtató és békeháborító szellemek: az ő céljuk a tárgyak saját "örömükre" (amit az élők félelem érzése fokoz) történő helyváltoztatása, különböző hangok hallatása, zajok csinálása, a levegő mozgatása.

Az is előfordul, hogy a leírt különböző zajok, nem egyszer a magasabb rangú szellemek parancsára történnek, mert azt ők valamely cél elérése miatt szükségesnek tartják.

A kopogás és békeháborítás, vagy akár az emberek fizikai bántalmazása, megbetegítése mögött, azonban gyakran démon áll, és azt az általa irányított szellemek viszik végbe.

Többek között ezért is fontos, hogy azt a helyet - lakást, ahol ilyen dolgok történnek avatott szelleműző megvizsgálja!

Szellemlények és a megszállottság

Megszállásról akkor beszélünk, ha a szellem eleve rossz szándékú és már bejutott az adott személy aurájába és így többé - kevésbé befolyásolja, vagy uralja őt, azaz a gazda testet.

A megszállás célja sokféle lehet, van aki azért akar testet szerezni, hogy így tovább éljen és betejesítse a vágyait, pl. valamely szenvedélyét, de van olyan is akit a bosszúvágy tart itt.

Erről bővebben a következő oldalon - Az ártó és a megszálló szellemek - olvashatnak.

Földhöz kötött szellemek

A földhöz kötött szellemek ittlétének többféle oka van, de abban mindannyian megegyeznek, hogy a földön tartózkodáshoz nekik is több - kevesebb energiára van szükségük.

Amint azt már írtam is, a földi dimenzióban energiát csak fizikai testtel lehet felvenni, ugyanis a föld energiája hat a felépítőre, azaz a fizikai testre, vagyis minden fizikai forma ez által testesül meg,

Ezért a földi dimenzióban a megtestesüléshez és az itt tevékenykedéshez szükséges energiát csak az élő emberektől tudják megszerezni, ezért csatlakoznak az adott emberhez - (ez még nem megszállás!)

De a csatlakozás még nem megszállás, ez csupán energia szerzési céllal történik, de a csatlakozó szellemek is lehetnek ártó, vagy gonosz szándékú szellemek, csak ők "lassan dolgoznak", hogy ne legyen feltűnő.

A csatlakozó szellemek egy része "tévedésből", vagy a szeretteikhez való kötődésből, vagy a földi dimenzióban lévő dolgokhoz - dolgaikhoz való kötődés miatt maradt itt.

Ők a szellemek egyszerű és alig veszélyes típusai, ők csak annyiból veszélyesek, hogy az adott ember gondolatait összezavarják, energiát elhasználják, és ezáltal, kimerítik, majd megbetegítik azt

 Ezek a szellemek az adott személy kimerítésén túl, elsősorban önmaguknak ártanak, ugyanis aki itt marad, az karmát csinál magának, mert akadályozza azt a körforgást, amelyben a lélek fejlődik és megtisztul,

Ezért, ha azt tapasztalják, hogy elhunyt hozzátartozójuk lelke nem ment el, hanem itt ragadt (49 - max. 72 nap) segítsenek neki, kérjék meg szeretettel, hogy saját érdekében menjen el.

 Vagy ha másként nem megy, mondassanak érte misét, vagy hívjanak e téren jártas spirituális szakembert, aki finoman átsegíti öt a túlvilágra (a fénybe), szaknyelven a másik dimenzióba!

Amennyiben nem tudják annak a módját, hogy elhunyt hozzátartozójukat, hogyan, s mint kérjék meg arra, hogy menjen el a fénybe, írjanak - kérdezzenek bátran!

Ártó erők és ártó szellemlények

Akkor kell ártó szándékú szellemekre és erőkre gondolni, ha az adott helyen, vagy a lakásban tartózkodást furcsa, indokolatlan rossz érzés kíséri, és ott megmagyarázhatatlan dolgok történnek.

Ezekből a teljesség igénye nélkül, felsorolok párat az alábbiakban:

- Önnek az adott helyen váratlanul indokolatlan rossz érzése támad, hirtelen megmagyarázhatatlan fáradtság, szorongás, hideg borzongás (un. libabőr) tör önre, vagy váratlanul (látható ok nélkül) lehűl a levegő.

- a lakásban folyton elromlik valami, a tévé ki-bekapcsol, az izzók kiégnek, könyvek potyognak a polcról, a lakók folyton betegek, a balszerencse üldözni őket, és/vagy okkal - ok nélkül folyton ingerültek egymással,

- fizikai beavatkozás nélkül mozognak vagy cserélnek helyet a tárgyak, az addig egymással jól kijövő háziállatok egymást marják, több esetben is indokolatlanul lépteket hall, holott nincs ott senki,

-  a gyerekek Ön (vagy más felnőtt) által nem látott emberről, emberekről, alakról beszélnek, akik miatt nem mernek este a szobájukba menni, elaludni, vagy éjszaka felriadnak és keservesen sírnak,

- vagy a kutya a lakásban láthatatlan dolgot figyel, ugat, ok nélkül nyüszít és váratlanul elbújik, vagy váratlanul menekül.

Figyelem!: a macska is megérzi a szellemeket és démonokat, de a jelzése bizonytalan, mivel kedveli a negatív energiákat, ezért csak akkor figyelmeztet, ha a szellem, vagy a démon bántani akarja, bántja!

A fenti esetekben az adott helyen nemkívánatos erők - nem egyszer ártó, vagy ártani akaró szellemek, és/vagy ártó szándékú démoni erők (jó szándékú démon NINCS!) vannak jelen!

A szellem, vagy az adott helyen lévő erő szándékát, milyenségét, csak avatott szelleműző tudja eldönteni, bár ritkán, de előfordul, hogy ehhez helyszíni kiszállás szükséges!

A megszálló szellemek néhány célja

Amint azt a fentiekben már többször is írtam, a szellemeknek földi létükhöz energiára van szükségük, és ezt csak a környezetükben lévő emberektől tudják megszerezni. 

Ahhoz, hogy a szellemek elérjék földi tartózkodásuk célját, nem egyszer valós fizikai testre is szükségük van, ennek megszerzése viszont csak úgy lehetséges, ha részben, vagy egészen megszállnak egy embert.

A megszállás, azaz a test szerzés célja pozitív és negatív célok, vagy vágyak beteljesítése, vagyis az elhunyt meg akarja valósítani, el kívánja érni azon céljait, melyekre életében nem volt lehetősége.

Előfordul, hogy az elhunyt képtelen a szenvedélyeitől megszabadulni, azokhoz oly mértékben ragaszkodik, hogy bármi áron is, de tovább kíván "élni".

De a megszállás oka - a teljesség igénye nélkül - lehet harag, bosszúvágy, bűnözési hajlam, vagy negatív szenvedélyek - alkohol, kártya, szexualitás, játékgép, bűnözés, stb. - kiélése is.

A megszállottságnak különböző fokozatai vannak, melyek a részleges megszállástól a teljes megszállásig, azaz a valós személyiség elnyomásáig és a fizikai test eluralásáig terjednek, erről az alábbiakban olvashat.

Pozitív értelembe vett megszállottság:

Pozitív értelemben vett megszállottságról akkor beszélünk, amikor a megszállott a szellem valamely tudását - képességét "örökli".

Ilyenkor előfordul az, hogy - az egyénnek a megszálló szellem hatására - pl. váratlanul jó nyelvérzéke lesz, vagy matematikai zsenivé válik, stb.

Soha nem tanult, nem ismeret idegen nyelven folyékonyan olvas és beszél, vagy olyan képességekre, olyan tudásra tesz szert, amikkel előtte nem rendelkezett.

Azaz sikeresen megold soha nem tanult matematikai, vagy fizikai egyenleteket, vagy váratlanul kiemelkedően sikeres lesz valamely művészetben (pl. Van Gogh).

Részleges és időleges megszállottság:

A megszállottság enyhébb (részleges) változata - ezt, pl. egy szenvedélyeihez ragaszkodó szellemlény okozhatja - ilyenkor az áldozat megváltozik, időnként furcsán viselkedik,

 Pl. időnként nagyfokúan alkoholizál, dohányzik, kártyázik, szexuálisan kicsapong, stb. és olyan dolgokat tesz amivel később önmaga sem ért egyet, ám az adott időszakban neki nem tűnik fel önmaga változása.

A változás a megszálló valós életbeli természetétől, viselkedésétől is függ, súlyosabb esetben, a megszállott hangokat hall, nem létező embereket lát, nem létező emberekkel - emberekhez beszél.

A részleges megszállottságra a belső harc jellemző, mely azért folyik, hogy ki (a valós én, vagy a szellemlény) határozza meg a személyiséget, ilyenkor hol a gazda lélek, hol a szellem kerekedik felül.

Az időleges megszállottság elég ritka, itt nincs belső harc, mert a megszálló - vagy a megszállók áldozatuk ereje fogytakor (pl. betegség) és csak időlegesen, csak egy adott cél miatt épültek be a finomtestbe.

Ilyenkor a megszállott személy hirtelen megváltozik, elkövet valamely (a megszálló céljával megegyező dolgot) bűncselekményt, és nemegyszer árt valakinek, vagy akár gyilkol is.

Mikor a megszálló elérte a célját eltűnik, a megszállott mintha mi sem történt volna, újra a "régi" lesz, ám ő nem, vagy csak alig fog emlékezni arra, ahogy a megszállás alatt viselkedett és amit ez időben tett.

A részleges megszállott viselkedését csak az adott személy környezete furcsállja, neki magának fel sem tűnik a változás, ám a szerettei és a környezete is csak a legritkább esetben gondol megszállásra.

Ugyanis az emberek jó része még mindig nem veszi tudomásul és nem fogadja el a szellemek és a démonok létezését, úgy vannak vele, hogy ez csak a régi korok meséje, és velük és szeretteikkel ez nem fordulhat elő.

Ezért a fenti tűnetek esetén hajlamosak inkább arra gondolni, hogy az illető rossz társaságba keveredett, rossz "barátok" befolyása alatt áll, de végső esetben is inkább hajlanak arra a hitre, hogy az illető kezd megörülni!

Teljes és súlyos megszállottság:

A legsúlyosabb esetben - esetekben, mikor már létrejött a teljes megszállottság, a megszállott már utasításokat hall, hite szerint "isteni parancsra" cselekszik és nemegyszer akár gyilkol is.

A fenti változás bekövetkezhet váratlanul, egyik pillanatról a másikra is, de ez nagyon ritka, az ilyen eseteket az érintett személy hosszabb változása előzi meg, ezért könnyen összetéveszthető a skizofréniával.

Az adott személy furcsa szokásoknak hódol, nem ritkán nagy változáson megy keresztül, sátáni jelképeket dicsőit, és teljesen más emberré válik, előfordul az is, hogy kötekedő, agresszív és gonosz lesz.

 Ha a megszálló eleve gonosz szellem, azaz olyan lélek, aki földi életében is gonosz volt, és élvezetből ártott másoknak, akkor idővel a megszállott is részben, vagy teljesen (ez a belső ellenállás függvénye) ilyen lesz.

A földön ragadt gonosz emberek lelkeit, idővel bekebelezik a sötétség erői (démonok) és az uralmuk alá hajtják, aztán velük végeztetik el a saját és a sátán sötét céljait.

Figyelem! gonosz ártani akaró, vagy ártó szellem - szellemek, illetve démon esetén az elküldéssel nem szabad házilagosan próbálkozni, mert a sikeretlen űzés után ők akár a tettlegességig fokozzák aktivitásukat!

A sátáni erőket, démonok és a sátán szolgálatába állt gonosz lelkek, nem egy esetben még személyem is csak több órás munkával tudja elküldeni,

Ördögűzéssel NEM foglalkozok! ezt a Katolikus egyház erre avatott papja (ördögűző - un. excorzist) illetve önjelölt ördögűző kollégák tudják elvégezni!

Fenti sorok  a teljesség igénye nélkül, ismeretterjesztő céllal íródtak, amennyiben erről többet kíván tudni, a jósda következő oldalát ajánlom önnek - Az ártó szellemek

Sámuel jós

Hol és mikor kell megszálló szellemtől tartani:

A megszálló sokszor gyermek vagy ifjú korban-, felnőttek esetén pedig legyengült, betegségtől, stressztől kimerült állapotban szállja meg az áldozatát.

De az is előfordul, hogy az áldozat akaratgyenge, netán az aurája sérült, vagy erős sajnálatot, szánalmat érez egy frissen elhunyt iránt, ilyenkor a szellem könnyedén csatlakozik.

A megszállottság veszélye fokozottan fennáll, legyengült állapotban történő kórházi, vagy temetői látogatáskor és súlyos betegséggel történő kórházi kezeléskor!

Arra figyelmeztetek mindenkit, hogy fáradtan és kimerülten, kerüljék a kórházi vagy a temetői látogatást.

Ugyanis a kórház és a temető, a szellemek melegágya, ezen helyeken sok itt rekedt lélek (azaz szellem) bolyong.

A megelőzésnek az a legbiztosabb módja, ha ezen helyeket fáradtan, kimerülten, elkerülik!

Aki kórházi, vagy temetői látogatás után, hirtelen gyengének, kimerültnek, vagy ok nélkül feszültnek, ingerültnek érzi magát, sürgősen gyújtson 3 szál Szantálfa füstölőt.

 Majd zárt ajtónál és ablaknál, legalább 10 percig tartózkodjon a Szantálfával füstölt helyiségben!

Bár ilyenkor még nem jön létre a megszállás, csupán csak annak a kísérlete, vagy csak csatlakozás ez, utóbbi abból áll, hogy a csatlakozott szellem szívja az energiáját.

De ha kialakul egy nagyfokú fáradtság, vagy kimerültség, netán komolyabb betegség, akkor a szellem bejút a finomtestbe és létrejöhet a megszállottság!

Ha a Szantálfával való füstölés nem segít, és a negatív tünetek továbbra is fennállnak, akkor vegyék NAGYON komolyan a megszállottság veszélyét!

Ha Ön szellemlényre, vagy megszállottságra gyanakszik, sürgősen keresse fel, az okkult tudományok ezen a téren gyakorlott szakemberét!

A tagadás, a nincs itt semmi gondolkodás, sajnos nem segít, inkább csak ront a helyzeten, mert így idővel egyre több szellem fogja befészkelni magát az adott helyre.

Ugyanis minél tovább van a szellem háborítatlanul az adott helyen, vagy az adott személlyel, annál "otthonosabban" érzi magát, ezért hívja a társait, akikkel aztán démon is jöhet!

Ahogy a megszabadítás és a szellem elküldése történik:

A megszabadítás, a megszállott számára teljesen fájdalommentes, egy terápiás beszélgetéshez hasonló eljárás.

Bár sokakat érdekel, de nehéz arra válaszolni, hogy a megszabadítás mennyi időt vesz igénybe, mert ez attól függ, hogy mennyi ideje van a szellem az adott személlyel.

 Vagyis minél régebben kezdődött a megszállás, annál nehezebb és időigényesebb a megszabadítás!

A szellem, vagy a szellemek elküldése után, szinte azonnal jobb a közérzet, javul a hangulat, a teljesítmény és az egészség, továbbá bizonyos betegségek el is múlhatnak.
Akit megszabadítottak a csatlakozott szellemtől, vagy a megszállótól, megkönnyebbül és úgy érzi, mintha egy nagy tehertől is megszabadult volna!

Lakás vagy hely megtisztítása esetén, sokkal kellemesebb az adott helyen való tartózkodás, jobb lesz a közérzet és az erőnlét.

Ha a szellem Önnel, vagy önnél van, azt végleg elküldöm és  megszabadítom tőle.

Hívjon, keressen bizalommal!

Tel: +36-20-942-7238 - E mail

Szülők figyelmébe

Kedves szülő! Ön bizonyára szereti a gyermekét és figyel is rá, mégis arra kérem, hogy fontolja meg az alábbi soraimat.

Ha a gyermeke azt mondja, szellemet lát, vagy szellemet látott, kérem, hogy vegye őt NAGYON komolyan!

Továbbá, ha azt mondja, ő lát, vagy látott, valakit a lakásban, holott fizikai értelemben senki sem lehet - lehetett ott.

Ha gyermek úgy beszélget, vagy játszik valakivel, hogy ön - önök senkit nem lát(nak), ne intézze el azzal - játszik a gyermek.

Ilyen esetben mindig kérdezzen rá a gyermekére - kivel beszélsz, kivel beszéltél, kivel játszol, kivel játszottál?

Ha ő azt mondja, van ott valaki, de ön - önök nem látnak senkit, vagy semmit, az esetek túlnyomó részében akkor is van ott valaki - valami!

Ugyanis a gyerekek 7 éves korig, teljes spirituális látással rendelkeznek, majd ez 7 és 10 éves kor közt (általában) megszűnik, ugyanis a személyiség (EGO), kialakulása ez idő tájt kezdődik.

Figyelem! ha a gyermek 7 éves koráig gyakran szellemet látott és ez később lassan megszűnik, az NEM azt jelenti, hogy az adott helyen nincs már szellem!

Ez csak annyit jelent, hogy a gyermeknek a kora miatt már bezárult a 3. szeme!

Néhány tünet - mely arra utal, hogy szellem van a gyermek körül:

Az addig eleven, mozgékony, gyermek, hirtelen hallgatag lesz, búskomorrá válik, ok nélkül fogy, állandóan fáradt.

Éjszaka felriad, nyugtalanul alszik, a sötétben nem mer elaludni, álmában számára ismeretlen nyelven - nyelveken beszél, akkor szellem van a gyermek körül.

Tünetek melyek megszállottságra utalnak:

Ha a gyermek váratlanul kezelhetetlenné válik, agresszív lesz, az addig szeretett háziállatot és az állatokat élvezettel kínozza, és/vagy hirtelen addig nem lévő képességre tesz szert.

Vagy általa ismeretlen nyelven szól, esetleg nemrég meghalt hozzátartozó, ismerős, vagy barát szokásait, vonásait veszi fel, és/vagy hirtelen jóval fejlettebb, erősebb lesz a saját koránál.

Ha egy gyermeknél a fenti, vagy hasonló tüneteket észlelnek, mielőbb forduljanak az okkult tudományok ezen ágát értő személyhez!

Mert ha a gyermekhez szellem csatlakozik és netán létrejön a megszállottság, azt felnőttkorban már nagyon nehéz, és esetenként nem is lehet eredményesen kezelni.

Ugyanis a gyermekkorban történt megszállás esetén, a megszálló szellemet, felnőttkorban már nagyon nehéz, vagy nem is lehet elküldeni, mert a személyiség részévé válik!

Így fennáll annak a veszélye, hogy a megszálló később teljesen eluralja a testet (elnyomja a valós ént) és ő válik a domináns lélekké, így az ő tulajdonságai határozzák meg a személyiséget.

Amennyiben a test teljes eluralása nem is történik meg, a megszálló lélek akkor is zavarokat okoz és kialakulhat többszörös személyiség (borderline) is.

 Ha egy gyermeknél a fentieket véli felfedezni és ez ügyben szeretne tisztán látni (egyes lelki zavarok tünetei is hasonlítanak a megszállottságra) írjon bátran és díjmentesen válaszolok önnek.Figyelem! - avatatlan kezében hathatósan működő szelleműző módszer nem létezik, sötét lélek esetén pedig fennáll a veszély, hogy a szellem nem megy el, hanem az avatatlan próbálkozó ellen fordul.

Egy sikertelen szelleműzés után még több szellem lehet a házban, vagy a lakásban, az avatatlan próbálkozással csak felbőszítik a szellemet/szellemeket és az/azok árthatnak a ház lakóinak!

Tehát, ha szellemet észlel a lakásában, saját érdekében hívjon!

f  Megosztás

Elérhetőség:1181 Budapest, Havanna u.

Bejelentkezés: +36-20-942-7238, vagy - E mail

A Hórusz Jósda Budapesten működik, de igény esetén vidékre és határon túlra is házhoz megyek!

Bejelentkezés

  << tovább >>